Oferta

Produkowane przez kopalnie „Wojciechów” kruszywa spełniają wymogi norm:
– PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu”.
– PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.
– PN-EN13242+A1:2010 „kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych w budownictwie drogowym”.
– PN-EN 13450:2004 „kruszywa na podsypkę kolejową”.
– Kruszywo nie jest reaktywne alkalicznie.